การอ่านหนังสือเหมือนการขุดคลองให้กว้างขึ้น

การอ่านหนังสือเหมือนการขุดคลองให้กว้างขึ้น บางครั้งเราเห็นคลองในต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้ใช้ แต่ว่า วันหนึ่งเมื่อน้ำท่วม คลองเหล่านี้ละครับก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่า มันจะเกิดขึ้นตอนไหน ก็เหมือนชีวิตการทำงาน การที่เราอ่านหนังสือเยอะ มีความรู้เยอะ ก็เปรียบได้ว่า คลองของเราก็เป็นคลองที่กว้างใหญ่ เมื่อว…ันหนึ่งที่มีปัญหา เกิดวิกฤตขึ้นกับชีวิตของเรา ความรู้ที่เราได้สะสมไว้นั้นละครับ ที่จะช่วยให้เรามีปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล้านั้นได้ทันท่วงที

ตั้งแต่วันนี้ผมก็อยากแนะนำให้ทุกท่านอ่านหนังสือเยอะ ๆ อย่าให้ฝนตกแล้วเราพี่งจะมาขุดคลองเลยครับ เพราะเมื่อถึงเวลานั้นมันก็สายเสียแล้วครับ

One Reply to “การอ่านหนังสือเหมือนการขุดคลองให้กว้างขึ้น”

Leave a Reply