ถกประเด็นเขาพระวิหาร

รัฐบาล ถกประเด็น เขาพระวิหาร กับภาคประชาชน

One Reply to “ถกประเด็นเขาพระวิหาร”

  1. แล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง ? … ข่าวนี้ ค่อยๆ เลือนหายไปเรื่อยๆ … สื่อไม่นำเสนอ ประชาชนไม่รู้ข่าวสาร บิดเบือน หรือปกปิดอะไร ?

Leave a Reply