คุณเชื่อเรื่องบาปกรรมมั้ย ?

บาปกรรมคืออะไร ?

บาปกรรม ถ้ามองในมุมมองของผมมันก็คือ ผลจากการกระทำนั่นแหละ คุณทำอะไรไว้ ก็จะได้รับผลของการกระทำนั้นๆ ไม่ว่าดี หรือไม่ดีก็ตามแต่ ส่วนในบริบทของความเป็น บาป มันคือ ผลด้านลบของการกระทำที่ไม่ดี มันอาจจะไม่ได้ปรากฎผลในรูปแบบของกายภาพ แต่ในเชิงนามธรรมแล้ว มันย่อมส่งผลให้คุณรู้สึกไม่ดีภายในจิตใจอย่างแน่นอน แม้ว่าคุณจะบอกว่า “เฮ้ย ที่ฉันทำไปนั้นน่ะ มันไม่ผิดซักหน่อย” … แต่ส่วนลึกที่สุดภายในใจแล้ว จะมีสะเก็ดของความรู้สึกเคลือบแคลงใจอยู่เป็นแน่

Leave a Reply