การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

ฟหกด


คลิปเสียง ปาฐถกธรรมพิเศษ เรื่อง การทำงานคือการปฏิบัติธรรม โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕

asdf

Leave a Reply