if else ใน php

เรื่องของโปรแกรมมิ่ง ยังไงซะ ก็ต้องยุ่งกับเรื่องของ เงื่อนไข (condition) อยู่วันยันค่ำ
และรูปแบบของการเช็คเงื่อนไขที่ใช้กันบ่อยที่สุด คงหนีไม่พ้น if…else

โดยทั่วไปแล้ว ภาษา PHP จะเขียน if..else ในรูปแบบดังนี้
if (condition) {
}
else {
}

แต่วันนี้ ก็จะมีรูปแบบนึง ที่ใช้ได้เหมือนกัน แต่ไม่ต้องใช้ ปีกกา { } มาครอบส่วนของมัน
เพราะบ่อยครั้ง จะเกิดปัญหาว่า “ปีกกาปิดหมดหรือยัง ? หรือปีกกานี้ ปิด code ส่วนไหนหว่า ?
ถ้าโค้ดมีเยอะขึ้น เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น บรรทัด ก็ปวดหัวสุดๆล่ะ
ว่าแล้ว ไปดูวิธีการเขียน if…else อีกรูปแบบกันดีกว่า
ดังนี้
if (condition):
else:
endif;

ความจริง มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอก ลองไปใช้ดู เผื่อว่าต้องมีโค้ดที่เขียนแทรกเข้าไปใน html design อาจจะช่วยได้บ้าง

Leave a Reply