การฝังเข็ม

Acupuncture, การฝังเข็ม
Acupuncture, การฝังเข็ม

สืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี (2556) ที่มีอาการไหล่ขัด ตรงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้าย เพราะนอนหันข้างแล้วเกิดอาการเคล็ดขึ้นมา ดังนั้นมันจึงเรื้อรังมานาน บิดไหล่มากไม่ได้ มันจะขัดๆ แล้วอีกอย่างระยะหลังๆ นี้ ทำงานเครียดด้วย เลยยิ่งไปกันใหญ่เลย

ต่อมา แฟนของผม เขาได้ไปรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม ที่ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน่ แต่ว่าตอนนั้น ผมยังไม่ได้มีความสนใจที่จะทำสักเท่าไหร่ เลยผลัดผ่อนมาเรื่อยๆ และคุณพยาบาลก็ได้ให้นามบัตรของอาจารย์ฝังเข็มท่านนึงเอาไว้ นั่นคือ นพ.อัศจรรย์ โดยท่านเปิดคลินิกไว้ที่ เมืองทองธานี

จากนั้น ช่วงเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม 2556) ก็เลยลองฝังเข็มดู … ตอนแรกก็เกร็งๆ เหมือนกันว่ามันจะเจ็บมากมั้ย แต่เอาเข้าจริงๆ มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนี่นา แค่จึ๊กๆ บวกกับการกระตุกด้วยไฟฟ้า ก็ทำให้อาการไหล่ขัดทุเลาลงได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ต่อมาด้วยความสงสัยส่วนตัว ก็เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า การฝังเข็มเนี่ย มันคืออะไร และกระบวนการรักษาของมัน ทำงานยังไง ฯลฯ ….. ดังนี้

การฝังเข็ม คืออะไร ?

การฝังเข็ม (จีน: 針灸, อังกฤษ: Acupuncture) เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การฝังเข็มสามารถระงับอาการเจ็บปวด ช่วยเรื่องภาวะมีบุตรยากแม่แบบ:หรือ ภาวะไม่เจริญพันธุ์ ป้องกันโรคบางชนิด รวมถึงเสริมสุขภาพ การฝังเข็มเป็นแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนจีน ซึ่งสามารถสืบย้อนประวัติได้ยาวนานหลายพันปี และยังมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย

Acupoints of Traditional Chinese Medicine
Acupoints of Traditional Chinese Medicine

การฝังเข็มเป็นการใช้เข็มปักลงไปตามจุดต่างๆบนร่างกายของทั้งมนุษย์และสัตว์ ตามจุดสำคัญๆที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่า มีความสำคัญและสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆในร่างกาย จุดฝังเข็มบนร่างกายมนุษย์มีอยู่หลายร้อยจุด แต่จุดที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน ในเอกสารตำราแพทย์จีนโบราณและในเอกสารอ้างอิง ขององค์การอนามัยโลก (WHO) จะมีอยู่จำนวน 349 จุด บนเส้นลมปราณ (meridian) หลักๆ 12 เส้นหลักและอีก 2 เส้นรอง จำนวนเส้นลมปราณในร่างกายแต่ละข้าง (ขวา-ซ้าย) มี 12 เส้น โดยแบ่งเป็นส่วนของแขน 6 เส้น และส่วนของขาอีก 6 เส้น (ส่วนอีก 2 เส้นรองจะอยู่ตรงกลางหลังและตรงกลางหน้าท้อง) ในส่วนของแขน 6 เส้น ก็จะจับคู่กันเองเป็น 3 คู่ เช่นเดียวกับขาก็จะจับคู่กันเองเป็น 3 คู่ แต่ละเส้นจะมีชื่อเรียกและหน้าที่ของมันอย่างชัดเจน ขอยกตัวอย่าง 2 เส้นใน 6 เส้นบนแขน เส้นของปอดและ ลำไส้ใหญ่ โดยเส้นของปอดจะสิ้นสุดที่ข้างหัวนิ้วโป้ง ส่วนเส้นของลำไส้ใหญ่ จะเริ่มบริเวณด้านข้างปลายนิ้วชี้ทั้ง2เส้น นี้คือเส้นของปอดและลำไส้ใหญ่จะ สัมพันธ์กันแบบภายนอกและภายใน เป็นแบบ External & Internal relationship เส้นของปอดมีชื่อเรียกว่า เส้นไท่อินปอด (Taiyin lung meridian) เส้นของลำไส้ใหญ่มีชื่อเรียกว่า เส้นหยางหมิงลำไส้ใหญ่ (Yangming large intestine meridian)

ในเส้นลมปราณแต่ละเส้น จะมีจุดฝังเข็ม (Acupunture points) หลายจุดจำนวนแตกต่างกันไปมากบ้าง น้อยบ้าง เช่น บนเส้นไท่อินปอดจะมีอยู่ 11 จุด บนเส้นหยางหมิงลำไส้ใหญ่จะ มีอยู่ 20 จุด แต่ละจุดก็จะมีชื่อเรียกของตัวเองทุกจุดชื่อของจุดจะแตกต่าง กันออกไป และทุกชื่อก็จะมีความหมายของตัวเอง ชื่อทั้งหมดเป็นชื่อในภาษาจีนกลาง เช่นจุดที่บริเวณด้านข้าง ปลายนิ้วโป้งของเส้นไท่อินปอด มี ชื่อเรียกว่า จุดเซ่าซาง (Shao Shang) หรือจุดแรกของเส้นหยางหมิงลำไส้ใหญ่ ที่ปลายนิ้วชี้ด้านข้างมีชื่อว่าจุดซางหยาง (Shang Yang) สำหรับคนต่างชาติการจะไปจำชื่อจุด ฝังเข็มนับร้อยจุดเป็นชื่อจีนกลางเป็นเรื่องยาก ทางองค์การอนามัยโลกจึงกำหนดรหัสขึ้นมาแทนชื่อจุดเหล่านั้น เช่นจุดเซ่าซางมีรหัสเป็น LU-11 จุดซางหยางมีรหัสเป็น LI-1 เป็นต้น

Reference: http://th.wikipedia.org/wiki/การฝังเข็ม