วันนี้ได้หนังสือที่สั่งซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ แล้ว เป็นหนังสือเกี่ยวกับเมฆ สภาพภูมิอากาศของ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ซื้อมา 3 เล่ม มี “รื่นรมย์ ชมเมฆ”, “คู่มือเมฆและปรากฎการณ์บนท้องฟ้า”, “รู้ทัน ฝนฟ้า อากาศ” และอีกเล่มเป็นหนังสือของนักฟิสิกส์ชื่อก้องของโลก นั่นคือ สตีเฟน ฮอว์กิ้ง กับหนังสือชื่อ “ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time)” ไว้เดี๋ยวจะค่อยๆ อ่านทำความเข้าใจกับหนังสือเหล่านี้ ประดับความรู้เพิ่มพูนให้กับสมองครับ ^_^