ซ่อน Context Menu เวลาคลิกขวาบนหน้าเว็บ

How to hidden the context menu when right clicking on web pages. วิธีการซ่อนเมนู เมื่อคลิกขวาบนหน้าเว็บไซต์

Leave a Reply