ป้องกัน Text Selection บนเว็บไซต์

Javascript to disable or prevent to text selection when drag and drop on webpage มารู้จักการเขียน Javascript เพื่อป้องกันไม่ให้ คนเข้าชมเว็บไซต์สามารถ select text บนเว็บไซต์ของเราได้

แทรกโค้ดด้านบนนี้ลงไปในหน้า html ในส่วนของ <head>…</head> เพียงเท่านี้ ก็จะป้องกันไม่ให้คนเข้าชมเว็บไซต์สามารถ drag text selection บนหน้าเว็บได้แล้ว

ปล. วิธีการป้องกันต่างๆ ก็มีจุดอ่อนของตัวเองเสมอ ดังนั้นวิธีนี้เป็นเพียงทางหนึ่งเท่านั้น และหากคนเปิดหน้าเว็บจะพยายามเอาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของเราแล้ว ทำยังไงเขาก็สามารถหาทางเอาไปได้อยู่ดีครับ

Leave a Reply