ป้องกันการ Copy Paste ข้อความ

How to prevent user to copy and paste content from your web pages. วิธีการป้องกันไม่ให้ user ทำการ copy paste ข้อความบนหน้าเว็บไซต์

Leave a Reply