การออกเสียง การนับตัวเลข ในภาษาจีน สำเนียงแต้จิ๋ว

ประเดิมบทความที่เกี่ยวกับ ภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่ถือว่าเป็นภาษาของบ้านของผมเลย เพราะว่า อากง กับอาม่า ได้อพยพมาตั้งรกรากที่ประเทศไทย และเราก็คือลูกหลานของคนจีนแต้จิ๋วนั่นเอง พอสิ้นบุญอากงและอาม่าไป ภาษาจีนแต้จิ๋วในบ้านก็ใช้งานน้อยลง ทุกวันๆ ดังนั้นผมจึงเกรงว่า ปล่อยไปนานๆ มันจะเลือนหายไปซะ จึงมาปัดฝุ่นทบทวนตัวเองไปด้วย

ถ้าพูดถึง ภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่มักจะหัดออกเสียงกัน คำแรกๆ ถ้าไม่ใช่ประโยค “กินข้าวหรือยัง? (เจียะ ปึ่ง บ่วย)” ก็ต้องเป็นการนับตัวเลขนี่ล่ะ ฉะนั้นจึงมาดูกันว่า การออกเสียงในภาษาีจีน สำเนียงแต้จิ๋ว กับการนับตัวเลขนั้น เขาออกเสียงกันยังไง

# อักษรจีน เสียงจีนกลาง เสียงจีนแต้จิ๋ว ความหมาย
0 Líng (หลิง) คัง ศูนย์
1 Yī (อิ๊ก) เจ๊ก หนึ่ง
2 Èr (เอ้อ) หนอ สอง
3 Sān (ซาน) ซา สาม
4 Sì (ซื่อ) สี่ สี่
5 Wǔ (อู่) โหงว ห้า
6 Liù (ลิ่ว) ลั๊ก หก
7 Qī (ชี) ชิก เจ็ด
8 Bā (ปา) โป่ย แปด
9 Jiǔ (จิ่ว) เก้า เก้า
10 Shí (สือ) จั๊บ สิบ
11 十一 Shíyī (สืออี้) จับอิก สิบเอ็ด
12 十二 Shíèr (สือเอ้อ) จับหยี สิบสอง
20 二十 èrshí (เอ้อสือ) หยี่จั๊บ ยี่สิบ
100 一百 yìbǎi (อี้ไป่) เจ็กแปะ หนึ่งร้อย
200 二百 èrbǎi (เอ้อไป่) หน่อแปะ สองร้อย
1,000 一千 yìqiān (อี้เซียน) เจ็กโชย หนึ่งพัน
10,000 一万 yíwàn (อี้ว่าน) เจ็กบ่วง หนึ่งหมื่น
100,000 十万 shíwàn (สือว่าน) จับบ่วง หนึ่งแสน
1,000,000 一百万 bǎiwàn (ไป่ว่าน) เจ็กแปะบ่วง หนึ่งล้าน
10,000,000 千万 qiānwàn (เซียนว่าน) เจ็กโชยบ่วง สิบล้าน
100,000,000 亿 yì (อี้) จับโชยบ่วง ร้อยล้าน

ปล. วันนี้ไปถามป๊ามา ป๊าบอกว่า ร้อยล้าน ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียก “เอ๊ก”