ต่ออายุใบขับขี่

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

วันนี้ มาต่ออายุใบขับขี่ ที่กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพฯ พื้นที่ 1 บางขุนเทียน เนื่องจากเพราะว่าลืมเช็ควันหมดอายุของใบขับขี่ พอมาดูอีกทีปรากฎว่ามันเลยวันหมดอายุมานานแล้ว เกือบปี เลยกังวลว่าจะต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ สอบข้อเขียนน่ะไม่เท่าไหร่ แต่กังวลเรื่องสอบภาคปฏิบัติ แต่พอโทรเข้าไปสอบถามก็คลายกังวลไปได้เยอะ ถ้าใครยังไม่ได้ต่อใบขับขี่ หรือยังไม่มีใบขับขี่ มาฟังทางนี้ครับ

ถ้าใครจะมาต่อใบขับขี่ ก็มาตามเวลาราชการนะ 08.00 น. ประตูเปิด เดินเข้าไปได้เลย ถ้ามาต่อใบขับขี่ที่ ขนส่งบางขุนเทียน ก็เดินขึ้นไปชั้น 2 ช่องที่ 16 เข้าคิวรอไว้เลย เตรียมใบขับขี่ตัวจริง + สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็น กับเบอร์มือถือ จะได้ไม่เสียเวลานานมาก

เริ่มต้นจากคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบใบขับขี่

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้สอบใบขับขี่ ต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • ใบขับขี่รถยนต์ ผู้สอบใบขับขี่ ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา (ตาบอด)
 • ไม่มีอาการตาบอดสี
 • สำหรับผู้พิการดังต่อไปนี้ ถ้าต้องการทำใบขับขี่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อรับคำปรึกษา
  • ผู้พิการแขนขาดข้างเดียว
  • ผู้พิการขาขาดข้างเดียว
  • ผู้พิการตาบอดข้างเดียว
  • ลำตัวพิการ
  • หูหนวก

เอกสารในการยื่นขอสอบใบขับขี่

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  • กรณีไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทน พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ขอใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
 • ขอใบขับขี่แบบธรรมดา ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนในการขอสอบใบขับขี่

การขอสอบใบขับขี่ใช้ระยะเวลา 2 วันทำการ โดยมีขั้นตอนทั้งหมด ดังนี้

 1. รับบัตรคิวสอบใบขับขี่ ได้ที่กรมการขนส่งทางบกใกล้บ้านท่าน
 2. นำเอกสารที่เตรียมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
  1. ทดสอบตาบอดสี โดยให้เรียกชื่อสีหลังจากเห็นสัญญาณไฟจราจรจำลอง
  2. ทดสอบสายตาทางลึก โดยการกดปุ่มเลื่อนเสา 2 เสา ให้อยู่ตำแหน่งตรงกัน
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง เป็นการทดสอบการมองกระจกข้าง โดยการจ้องที่จุดสีตรงกลาง แล้วมีสีต่าง ๆ ขึ้นมาให้เห็นทางหางตาทั้งสองข้าง ให้ตอบให้ถูกต้องว่าสีที่หางตาคือสีอะไร
  4. ทดสอบการใช้เท้า โดยการเหยียบคันเร่ง แล้วเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟแดง ต้องผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ครั้ง
 4. อบรมทฤษฎีการขับขี่รถยนต์ การอ่านป้ายจราจรต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 5. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และกฎจราจร มีเวลา 1 ชั่วโมง ข้อสอบจำนวน 50 ข้อ ผู้สอบต้องตอบถูก 45 ข้อขึ้นไป (ปรับหลักเกณฑ์ล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2557) ทำในคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที และให้กลับบ้านได้ โดยให้มาสอบปฏิบัติใหม่ในวันรุ่งขึ้น
 6. วันต่อมา ให้มารับบัตรคิวสอบปฏิบัติการขับขี่ ฟังการสาธิตการสอบ หากนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปเองให้นำไปจอดรอใกล้ ๆ สนามสอบ หากไม่มี ให้ทำเรื่องเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

ขั้นตอนการสอบปฏิบัติรถยนต์

 1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • ด้านซ้ายของรถต้องจอดขนานกับขอบทาง มีระยะห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  • ด้านหน้าของรถต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และมีระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร
  • ห้ามขับปีนทางเท้าหรือขอบทาง
 2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังทางตรง มีการทดสอบให้เลือก 2 แบบ
  1. ขับเดินหน้าและถอยหลังออก ในช่องเดินรถที่มีความยาวประมาณ 10-12 เมตร มีหลักวางขนานกัน 2 แถว ระยะห่างวัดจากความกว้างของตัวรถบวกเพิ่มไปอีกข้างละ 50 เซนติเมตร ห้ามชนหรือขับเบียดหลักที่วางไว้
  2. ขับเดินหน้าและถอยหลัง ในช่องที่กำหนดให้ มีขนาดกว้าง 2.5 เมตร โดยล้อรถต้องไม่ทับเส้น และห้ามชน หรือปีนขอบทาง
 3. การขับรถถอยหลังเข้าซอง
  • เปลี่ยนเกียร์เดินหน้า และถอยหลังรวมกันได้ไม่เกิน 7 ครั้ง
  • ท้ายรถต้องตั้งฉากกับขอบทาง ไม่ปีนหรือไม่ตกขอบทาง
 4. การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
  • โดยให้ขับรถขึ้นทางลาด แล้วเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ โดยไม่ไหลลงจากทางลาด จากนั้นให้เดินหน้าเพื่อออกรถ
 5. การกลับรถ
  • ให้กลับรถในช่องที่กำหนด โดยไม่เบียดหรือชนหลักที่ตั้งเอาไว้
 6. การขับรถตามเครื่องหมายจราจร
  • ขับรถไปตามช่องทางที่กำหนด เมื่อเจอป้ายจราจรให้ปฏิบัติตามป้าย ห้ามลืมเปิดไฟเลี้ยวและให้สัญญาณไฟให้ถูกต้องทุกครั้ง
 7. เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้เดินกลับมารับผลการสอบใบขับขี่และไปยื่นขอทำใบขับขี่รถยนต์ได้เลย

ขั้นตอนการสอบปฏิบัติรถจักรยานยนต์

 1. การเดินหน้าและหยุดรถ
  การออกรถต้องซ้าย ขวา และด้านหลังก่อนทุกครั้ง การหยุดรถต้องจอดให้สนิทและเอาขาซ้ายลงวางกับพื้น
 2. การขี่รถซิกแซก
  ให้ขี่รถซิกแซกผ่านกรวยสีส้มที่วางอยู่ประมาณ 5 อัน โดยไม่ชน หรือทำกรวยล้ม
 3. การทรงตัวบนทางแคบ
  ให้ขี่รถบนแท่นปูนซีเมนต์ หรือสะพานไม้แคบ ๆ กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เมตร ให้ขี่ทรงตัวไปจนสุดทาง
 4. การอ่านป้ายและทำตามกฎจราจร
  เมื่อขี่รถและพบทางแยก ให้เปิดไฟเลี้ยว และเลี้ยวไปตามที่ป้ายจราจรบอกไว้ พบทางม้าลายให้จอดให้คนเดินข้าม โดยหยุดรถให้สนิท
 5. เมื่อสอบปฎิบัติเสร็จแล้ว ให้ไปยื่นขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เลย

การต่ออายุใบขับขี่

สำหรับใครที่ใบขับขี่หมดอายุ การต่อใบขับขี่ในปัจจุบัน ต้องเข้าฟังการอบรมประมาณ 1-2 ชั่วโมง เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วไปยื่นขอต่อใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่ โดยหากใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1ปี ให้เข้าฟังอบรม ทดสอบสมรรถภาพ และสอบข้อเขียนใหม่ หากใบขับขี่ขาดการต่ออายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด

 

ถ้าใครกลัว หรือกังวลว่าจะสอบภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ให้ลองเข้าไปซ้อมสอบก่อนที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงก์นี้เลย >> http://apps.dlt.go.th/e_exam/

ปล. ถ้าใครรู้ว่าจะไปต่อใบขับขี่ ก็ขอให้แต่งตัวให้เนี๊ยบๆหน่อย เพราะเขาถ่ายรูปเราในวันนั้น และได้ใบขับขี่ทันทีเลย ถ้าแต่งตัวไม่งามก็อาจจะได้ใบขับขี่ที่มีรูปเราแบบเห่ยๆ ไปอีก 5 ปีเป็นอย่างน้อย

88 Replies to “ต่ออายุใบขับขี่”

 1. พี่คับวันนี้ผมไปต่อใบขับขี่มาเเล้วเเต่อายุผมไม่ถึง18เขาจึงบอกต่อไม่ได้เขาเลยบอกว่าใบขับขี่หมดยังผมบอกไปว่ายังไม่หมดค้าบเเละพี่เขาก้บอกว่านั้นมาต่อหลังหมดอายุผมกลัวว่าจะต้องสอบใหม่หมดเลยพี่คนไหนรุ้บางว่าถ้าอายุยัง18ต้องสอบใหม่หมดไหมค้าบกังวนมาก

  1. นี่หมายถึง ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใช่มั้ย ? ถ้าอย่างนั้น ต้องลองดูในบัตรว่า ใบขับขี่ของเราหมดอายุปีไหน ถ้ายังไม่หมดก็ไม่ต้องต่อ ถ้าใกล้จะหมดแล้วค่อยไปต่ออายุ ส่วนถ้าใบขับขี่หมดอายุไปแล้ว แต่ไม่เกิน 1 ปี ก็ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมด แค่ไปที่กรมการขนส่งแล้วทำเรื่อง อบรม ทดสอบสมรรถภาพนิดหน่อย เสียเวลาแค่ครึ่งวันก็เสร็จ … แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป ก็ต้องทำเรื่องใหม่ทั้งหมด ทั้งอบรม สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ

 2. รถยนต์ใช้มาตราการณ์เดียวกันรึป่าวคะพอดีใบขับขี่ประเภท5ปีหมดอายุตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วค่ะต้องสอบข้อเขียนไม๊คะ รบกวนด้วยค่ะ

  1. ใช่ครับ ถ้าใบขับขี่รถยนต์หมดอายุไปเกิน 5 ปีแล้ว ก็ต้องเริ่มกระบวนการสอบใบขับขี่ใหม่ตั้งแต่ต้นครับ เริ่มตั้งแต่เตรียมใบรับรองแพทย์ > ฟังอบรมบรรยายประมาณ 2-3 ชั่วโมง > ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย > สอบข้อเขียน > สอบภาคปฏิบัติ > รับใบขับขี่อายุ 1 ปี ….. โดยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้้ต้องมีการจองที่นั่งสำหรับสอบข้อเขียนกันด้วยนะครับ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นยังไง และจองผ่านเว็บอะไรผมไม่แน่ใจ ต้องเช็คกันอีกที แล้วก็ระยะเวลารวมทั้งสอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติ ก็เบ็ดเสร็จ 2 วันครับ ซึ่งถ้าสอบตก หรือไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็มาสอบใหม่ เสียเวลาไปอีก 2 วัน

  2. ใบขับขี่จะหมดอายุ3ม.ค58 จะต้องทำอย่างไรจะต้องรอให้หมดก่อน หรือไปต่อก่อนดีค่ะ

   1. สามารถไปต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ 3 เดือน และหมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปีได้ครับ.. ถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าเลยไปเกิน 1 ปี ก็ต้องสอบข้อเขียนใหม่ และถ้าเลยไปเกิน 3 ปีก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด

 3. พี่ครับผมหมดวันเสาร์ที่13ธันวาคม57และผมอายุแค่17ปีผมต้องไปต่อวันไหนครับ

  1. อายุ 17 ปี เดาว่าจะต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ย? ก็ตามเกณฑ์ด้านบนเลยครับ สามารถไปต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ 3 เดือน และหมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปีได้ครับ.. ถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าเลยไปเกิน 1 ปี ก็ต้องสอบข้อเขียนใหม่ และถ้าเลยไปเกิน 3 ปีก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด … ดังนั้นใบเดิมจะหมดอายุวันที่ 13 ธันวานี้ ก็ไปต่อได้เลยครับ หาวันว่างๆไปต่อได้เลย

    1. ไปได้เลยครับ ติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกที่ใกล้บ้านได้เลยครับ ใช้เวลาแค่ครึ่งวันเช้าก็เสร็จแล้ว

 4. ใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว 1 ปี หมดอายุมา 2 เดือน ไม่ทราบว่าจะต้องสอบข้อเขียนใหม่รึเปล่าคะ

  1. สำหรับใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว 1 ปี นี่ผมไม่แน่ใจครับ แต่ผมว่าไม่น่าจะต้องสอบข้อเขียนใหม่นะครับ แต่ยังไงก็ตามลองติดต่อไปทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อสอบถามดูก่อนก็ได้ครับ

 5. ต่อใบขับขี่จักรยานยนต์แบบชั่วคราว ที่ขนส่งบางขุนเทียน
  ต้องใช้ใบรับรองแพทย์รึป่าวคับใครรู้ช่วยบอกหน่อย สับสนคับ

 6. ใบขับขี่แบบ5ปีจะหมดอายุวันที่5มค. ระหว่างต่ออายุก่อน(29 ธค 57) กับต่อหลังหมดอายุ (ุ6 มค 58)ได้5ปีเท่ากันมั้ยคะ คืออยากทราบว่านับวันหมดอายุบัตรจากวันไหนคะ

  1. อืม ผมไม่แน่ใจนะ แต่เท่าที่ดูจากใบขับขี่ของผมเอง ก็จะเห็นได้ว่า กรมการขนส่งทางบก จะกำหนดให้วันหมดอายุของบัตร เป็นวันเดียวกับวันเกิดของเราเอง เช่น คุณเกิดวันที่ 30 เมษายน แต่คุณไปต่ออายุวันที่ 6 ม.ค.58 วันหมดอายุจะเป็นวันที่ 30 เม.ย.63 ผมว่า กรมการขนส่งทางบกเขาปรับให้เหมือนกับบัตรประชาชนนะ เราจะได้จำได้ไม่ลืมต่ออายุบัตร เพราะวันเกิดเราเป็นวันสำคัญเราจะจำได้อยู่แล้ว

 7. สวัสดีค่ะคุณ ดิฉันใบขับขี่จะหมดอายุวันที่29เดือนมีนาคม2558นี้ค่ะติดตรงที่ดิฉันไม่ได้อยู่ประไทยจะกลับประมาณเดือนธันวาคมแล้วจะมีวิธีไดบางที่จะต่อใบขับขี่ได้บางแล้วมีต่อทางออนไลน์บางไหมค่ะคุณ อ๋อลืมไปดิฉันอยู่ประเทศเยอรมีนนี จะกลับไทยใกล้ปีใหม่แต่ใบขับขี่หมดก่อนคิดว่าจะมีทางต่อทางไดบางค่ะ

  ขอบคุณดิฉันรอคำตอบ

  1. มี 2 ทางเลือกนะครับ
   1) ไปต่อเลยก็ได้ครับ เพราะกรมการขนส่งทางบก เปิดโอกาสให้ต่ออายุใบขับขี่ได้ก่อนหมดอายุ 3 เดือน
   2) กลับมาเมืองไทย ค่อยมาต่อก็ได้ครับ เพราะหลังจากบัตรหมดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถต่ออายุได้ ไม่มีปัญหาครับ ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ แค่ไปยื่นเอกสาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และฟังบรรยายแค่นั้นครับ ครึ่งวันเช้า ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

   1. พี่คะใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบชั่วคราวหมดตั้งแต่ 13 มี.ค.2557 หนูต้องทำยังไงบ้างคะ

    1. รีบไปติดต่อ กรมการขนส่งทางบก ที่ใกล้บ้าน ด่วนเลยครับ ถ้าโชคดีก็อาจจะแค่ฟังอบรม/ทดสอบสมรรถภาพ/ทำบัตร แต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะต้องสอบข้อเขียน กับสอบปฏิบัติใหม่

  1. อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับ ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขนส่งฯ แต่คิดว่าวันเดียวกันน่าจะได้นะครับ เพราะกระบวนการเกือบทั้งหมดเหมือนกัน เว้นแต่ส่วนของการสอบภาคปฏิบัติที่จะต้องสอบแยกทั้งรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะต้องจองคิวสอบภาคปฏิบัติกันก่อนนะครับ ดังนั้นอาจจะต้องเสียเวลาไป 2 วันในการสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ

  1. ถูกต้องแล้วครับ ใบขับขี่หมดอายุไปเกิน 3 ปีก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด อย่าลืมใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับ

 8. ใบชับขี่่แบบชั่วคราว 1 ปีหมดอายุวันที่ 16 มี.ค.2558 จะไปต่อวันที่ 20 มี.ค.2558 ต้องสอบใหม่ไหมคjt

  1. ไม่ต้องสอบใหม่ครับ แค่ไปฟังอบรม และทดสอบสมรรถภาพนิดหน่อย แล้วก็ต่อใบขับขี่แบบ 5 ปีได้เลยครับ

   1. ใบขับขี่ชั่วคราว 1 ปีหมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน
    หรือภายใน 1 ปีเหมือนใบขับขี่แบบ 5 ปีคะ

    1. เอาเป็นหลักง่ายๆ เลยครับว่า
     1. สามารถต่อใบขับขี่ได้ ก่อนหมดอายุ 3 เดือน
     2. ใบขับขี่ ถ้าหมดอายุแล้ว สามารถต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่ต้องสอบใหม่
     3. ถ้าใบขับขี่ หมดอายุไปเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ก็ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ
     4. ถ้าใบขับขี่ หมดอายุเกิน 3 ปี ก็ต้องสอบใหม่หมดเลย ทั้งสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และยื่นใบรับรองแพทย์

 9. หนูเคยทำใบขับขี่ที่บุรีรัมย์แต่ตอนนี้ยุสุราษธานี หนูต้องกลับใปต่อที่เดิมรึว่าที่สุราษใด้เลยคะ

  1. ต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สุราษฎรธานีได้เลยครับ ระบบมันออนไลน์กันหมดทั้งประเทศ แต่สำคัญคือเช็ควันหมดอายุของใบขับขี่ของตัวเองให้ดีครับ ว่าเกิน 1 หรือ 3 ปีรึป่าว? ถ้าเกิน 1 ปีก็ต้องสอบภาคทฤษฎีใหม่ และถ้าเกิน 3 ปีก็ต้องเริ่มสอบใหม่ทั้งหมดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 10. ใบขับขี่หมออายุตั้งแต่ 30 พฤษาคม 2556 แล้วจะไปต่อภายในพฤษาคม 2558 ถือว่าหมดอายุเกิน 1 ปีมั้ยค่ะ แล้วจะต้องทำไงบ้างค่ะ

   1. อ้อ ถ้าบัตรหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ก็ยังไม่ถือว่าเกิน 1 ปีครับ.. รีบไปต่อภายในเดือนหน้าเลยครับ จะได้ไม่ต้องสอบภาคทฤษฎี ข้อเขียน อีก..

  1. เกิน 1 ปี ก็ต่ออายุได้ครับ ไม่มีปัญหา เพียงแต่ต้องเตรียมตัว เข้าสอบข้อเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และกฎจราจร มีเวลา 1 ชั่วโมง ข้อสอบจำนวน 50 ข้อ ผู้สอบต้องตอบถูก 45 ข้อขึ้นไป (ปรับหลักเกณฑ์ล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2557) … ส่วนเรื่องการสอบสมรรถภาพนั้น เป็นการทดสอบมาตรฐานอยู่แล้วครับ เช่น ทดสอบตาบอดสี, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบการใช้เท้า … รวมถึงต้องเข้าฟังการอบรมทฤษฎีการขับขี่รถยนต์ การอ่านป้ายจราจรต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

   1. ต่อใบขับขี่มอไซแบบ5ปี ต้องทำอะไร?เตรียมอะไรบ้างคะ (แล้วแต่ที่หรือป่าวคะ ที่ว่าไม่ต้องสอบข้อเขียนนี่ จริงหรือป่าวคะ?)

    1. อืม มันขึ้นอยู่กับว่า ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ของคุณ มันหมดอายุหรือยัง
     ถ้าหมดอายุแล้ว หมดอายุไปนานเท่าไหร่?
     ถ้าหมดอายุไปไม่เกิน 1 ปี ก็ต่อได้ตามปกติ แค่ไปฟังอบรม ทดสอบสมรรถภาพทั่วไป ก็ได้ใบขับขี่ใหม่แล้ว
     ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ก็ต้องเข้าสอบข้อเขียนครับ.. แต่ไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติ
     ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปี ก็ต้องสอบใหม่ทั้งหมดครับ ทั้งข้อเขียน และภาคปฏิบัติ อ้อ อย่าลืมใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับ (เหมือนเริ่มทำใบขับขี่ใหม่นั่นล่ะครับ)

     1. ของผมใบขับขี่หาย แล้วหมดอายุ 15 มีนาคม 2557 ต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้างครับ
      แล้วแค่สอบข้อเขียนใช่ไหมครับ

     2. อืม ใบขับขี่หายนี่ผมไม่แน่ใจจริงๆครับ อาจจะต้องไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปยื่นกับกรมขนส่งฯ ด้วยหรือเปล่า? (แบบเดียวกับบัตรประชาชน) แต่ผมจะตอบในแง่ของช่วงเวลาแล้วกัน คือ ใบขับขี่หมดอายุไปตั้งแต่ 15 มีนาคม 2557 จนถึงวันนี้ (11 พ.ค.) ก็ไม่เกิน 1 ปีครับ ไปต่อได้เลย ไม่ต้องสอบข้อเขียน แค่ไปฟังอบรมฯ ทดสอบสมรรถภาพ แค่นั้นครับ ครึ่งวันเช้าก็เสร็จละ

 11. คือผมมีใบขับขี่รถยนต์1ปีอยู่ครับ แล้วผมจะไปสอบมอเตอร์ไซ
  คำถามคือ
  1.ผมต้องอบรมหรือสอบข้อเขียนอะไรไหมครับ
  2.ต้องโทรจองก่อนไหมครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  1. มันเป็นคนละส่วนกันนะครับ ระหว่างใบขับขี่รถยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น คำตอบคือ
   1. สอบครับ สอบทุกอย่าง ทั้งข้อเขียน ปฏิบัติ สมรรถภาพ ฟังอบรม อ้ออย่าลืมใบรับรองแพทย์ด้วยนะ
   2. รู้สึกว่า เดี๋ยวนี้จะต้องโทรจองแล้วนะครับ http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3518 ยังไงลองหาเบอร์ กรมการขนส่งทางบก ใกล้บ้าน แล้วโทรไปสอบถามเลยครับ

 12. ต่อใบขับขี่จะ ชั่วคราวเป็น 5 ปี ต้องเข้าอบรมมั้ยครับ

  1. ต้องเข้าฟังอบรมประมาณ 2 ชั่วโมงด้วยครับ คือ เอาเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆว่า ต่อใบขับขี่ทุกครั้งหลังจากนี้ ต้องเข้ารับฟังวีดีทัศน์อบรมพื้นฐานกฎวินัยจราจร เสมอครับใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

 13. ดีคัฟ ผมอยากรุ้ว่ากรมการขนส่งทางบกหยุดเสาร์ อาทิด ไหมคับ

  1. หยุดครับ.. กรมการขนส่งทางบก เปิดทำการเฉพาะเวลาราชการครับ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.

 14. ขอถามหน่อยครับ
  ใบขับขี่ชั่วคราว(จักรยานยนต์) 5 ปีผมหาย
  หมดอายุ ประมาณเดือนตุลาคม 2558
  แล้วผมก็ไปทำใหม่มาแล้ว
  ทำไมมันหมดอายุปี 2560 ล่ะครับ
  สงสัยจริงๆ ?

 15. ใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หมด วันที่ 22เมษายน 2558 ไม่ต้องสอบใหม่ใช่ไหมค่ะ แค่เอาหลักฐานไปยื่่น แล้วอบรม รอถ่ายบัตรได้เลย ใช่ไหมค่ะ

  1. ใช่ครับ ไม่ต้องสอบใหม่ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แต่ต้องเข้าฟังอบรม พร้อมทดสอบสมรรถภาพต่างๆ ด้วยนะครับ.. ใช้เวลาไม่นาน เสร็จภายในครึ่งวันเช้า

 16. ใบขับขี่ผมจะหมดครบ3ปีวันที่ 22 สิงหาคม2558 แต่ในวันที่ 21 สิงหาคม2558 ผมไปต่ออายุอบรมสอบข้อเขียนผ่านแล้วแต่ตอนรอทำบัตรขนส่งปิดก่อนเลยนัดมาให้ถ่ายรูปทำบัตรวันที่ 24 สิงหาคม2558 แบบนี้จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับ

  1. ไม่มีปัญหาครับ… เราสอบผ่านหมดแล้ว เหลือแต่ ถ่ายรูปหล่อๆ ลงใบขับขี่ วันจันทร์ที่ 24 นี้ ก็แต่งตัวหล่อๆ ไปหน่อยละกัน เพราะบัตรมันอยู่กับเราอีกหลายปี

 17. ผมไปสอบใบขับขี่รถยนต์มาเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และตอนนี้ผมจะไปสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ผมต้องเข้าอบรม/สอบข้อเขียนใหม่หรือเปล่าครับ ต้องทำไงบ้างรบกวนหน่อยคับ

  1. ต้องสอบข้อเขียนใหม่ครับ ใบขับขี่คนละส่วนกัน ต้องทำเหมือนเริ่มสอบใบขับขี่ครั้งแรกน่ะครับ เตรียมใบรับรองแพทย์ สอบข้อเขียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ฟังอบรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 18. บัตรประชาชนหมดอายุไม่เกิน 1 เดือนใช้ต่อใบขับขี่ได้ไหมครับ

 19. ใบขับขี่หมดอายุ8กันยายน 2557จะต่อ 8กันยายน2558 ไดไม่คะหรือต้องสอบไหม

  1. ถ้าใบขับขี่หมดอายุ 8 ก.ย. ก็สามารถไปต่อได้เลยครับ ไม่ต้องสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติใหม่ เพียงแต่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กับฟังอบรมประมาณ 2 ชม. เสร็จแล้วก็ทำบัตรใหม่ แล้วก็เสร็จแล้วครับ

 20. ยังไม่เคยทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาทำทั้งหมดกี่วันคะ และต้องจองอบรมล่วงหน้าหรือเปล่า และสามารถไปทำวันเสาร์ได้หรือเปล่าคะ

  ขอบคุณคะ

  1. พี่ครับคือผมอายุยังไม่ถึง 18 แล้วผมจะไปต่อใบขับขี่จักรยานยนต์(แบบชั่วคราว 1 ปี) ไม่ทราบว่าผมต้องสอบข้อเขียนใหม่ปะครับ ใบขับขี่ผมหมด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นี้อ่ะครับ

   1. ถ้าแค่ต่อใบขับขี่ จากแบบชั่วคราว 1 ปี ไปเป็น แบบ 5 ปี ก็ไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่ครับ แค่ทดสอบสมรรถภาพ และฟังอบรม ก็พอแล้วครับ

 21. เพิ่งสอบใบขับขี่รถยนต์ได้ใบอนุญาติมาเมื่อวันที่3กย58 ถ้าต้องการสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ต้องสอบใหม่หมดเลยมั้ยคะ

 22. สอบถามหน่อยครับ ใบขับขี่ปกติมันได้ 5 ปี แต่เพื่อนผมบอกว่าถ้าไปต่อใบขับขี่ในวันเกิดจะได้เป็น 6 ปีหรอครับ

  1. ไม่น่าใช่นะครับ แต่อาจจะเป็นการนับปีที่เกิดข้อเหลื่อมล้ำ เช่น เกิดวันที่ 1 พ.ย. แล้วไปต่อใบขับขี่วันที่ 1 พ.ย.58 จะได้ 5 ปี ตั้งแต่ 59,60,61,62,63 ซึ่งใบขับขี่ มันอนุญาติให้ต่ออายุหลังใบขับขี่หมดอายุได้ 1 ปี (ไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่).. ดังนั้น คุณจะสามารถใช้ใบขับขี่ได้ไปจนถึง 31 ต.ค.64 ซึ่งก็คือ เกือบๆ 6 ปี (ขาดไป 1 วัน) ไงครับ..

   1. แต่ต้องบอกว่า วิธีนี้ ค่อนข้างเสี่ยง ถ้านับวันผิด หรือติดธุระ ก็จะเกินเกณฑ์ 1 ปี หลังจากใบขับขี่หมดอายุ… ต้องไปสอบข้อเขียนใหม่

 23. ใบขับขี่จักรยานยนตร์(แบบชั่วคราว)หมดอายุตั้งแต่วันที่21มีนาคม57อยากทราบว่าจะต้องสอบใหม่หมดเลยมั้ยและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องไปรอเอาบัตรคิวตั้งแต่เช้ามืดอีกมั้ยที่จำกัดวันละ50หรือ100คนคะหรือว่าไปตามเวลาเปิดราชการคะ

  1. โอ.. หมดอายุไปตั้งแต่ 21 มีนาคม 57 นี่เลย 1 ปีมาแล้วนี่นา อย่างนี้ต้องไปสอบข้อเขียนใหม่นะครับ

   1. จะไปต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจาก5ปีเป็น5ปี ต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ? แล้วพอดีอยากจะทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในวันนั้นด้วย(เพื่อไม่ให้เสียเวลา)อยากถามว่าทำได้เลยไหม? ถ้าทำได้ต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ
    ขอบคุณครับ…

    1. ต่อใบขับขี่ มีแค่เตรียมใบขับขี่ตัวจริง + สำเนาบัตรประชาชน แค่นั้นครับ… ส่วนจะทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ก็ต้องสอบใหม่หมดครับ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพราะเป็นใบขับขี่คนละอันกัน

  1. ไม่ต้อง สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ ใหม่ครับ.. แต่ว่าต้องเข้ารับฟังการอบรม รวมถึงทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามปกติครับ

 24. สอบถามคะ พอดีใบขับขี่หมดอายุ 12 มค 58 วันนี้ 12 มค 59 ถ้าจะไปต่อพรุ่งนี้ ถือว่าเกินปีมั้ยคะ หรือว่าเค้าจะอนุโลมให้ได้มั้ยคะ มันเกินมาแค่วันเดียว

  1. ถ้าถามความเห็น ผมก็ว่า มันเกิน 1 ปีนะครับ แต่ยังไงก็ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดูก่อนก็ได้ครับ แต่ทั้งนี้ ถ้าต่ออายุใบขับขี่ซึ่งหมดอายุมาเกิน 1 ปี ตามกฎก็ต้องสอบภาคทฤษฎีใหม่ครับ

 25. แฟนต่างชาติมีใบขับขี่1ปีแล้ว จะหมดอายุ 28 มกราคม 59 นี้ ว่าจะพาเขาไปต่อ 5 ปี ถ้าไปต่อวันที่ 28 มกราคม นี้เลยยังทันไหมคะ
  ถ้าหลังจากบัตรหมดอายุจะทำเรื่องต่อ5 ปีได้ไหม
  หรือต้องต่อธรรมดาไปก่อนค่อยต่อ 5 ปี

 26. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์หมด3เดือนแร้วต้องทำงัยบ้างใช้เอกสารไรบ้าง

   1. บัตรหมดอายุ20กรกฏา56ยังไม่เกิน3ปีใช่มั๊ยคับ
    แล้วต้องนำเอกสารอะไรบ้าง

    1. ถ้าใบขับขี่จักรยานยนต์ยังไม่หมดอายุเราไปต่อก่อนได้มั้ยค่ะ

     1. สามารถต่ออายุก่อนใบขับขี่หมดอายุได้ไม่เกิน 3 เดือนครับ

 27. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ผมหายซึ่งทำไว้นานมาก มาอยู่กรุงเทพฯไม่เคยใช้ผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นตลอดชีพหรือเปล่า ไม่ทราบว่าผมจะตรวจสอบวันหมดอายุได้จากที่ไหนครับ ถ้าเป็นตลอดชีพแล้วไปแจ้งสูญหาย บัตรใหม่ที่ได้จะยังเป็นตลอดชีพหรือ 5 ปีครับ

  1. รู้สึกว่า ถ้าบัตรหาย แล้วบัตรเดิมเป็น ตลอดชีพ ก็จะโดนสละสิทธิ์ไปนะครับ ต้องกลับไปสอบใหม่ตามขั้นตอน แต่ยังไงก็ลองสอบถามกับ กรมการขนส่งทางบก อีกทีดีกว่าครับ ชัวร์กว่า

 28. ต่ออายุใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ของชาวต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ หมดอายุเกิน 1 ปีค่ะ นอกจาก พาสปอร์ต+สำเนา และใบขับขี่เก่า ต้องมีwork permit กับ ตรวจสุขภาพด้วยเหรอคะ?

 29. ขอสอบถามครับ ใบขับขี่เพิ่งหมดอายุเมื่อเดือน เมษายน 2559 แต่ผมยังไม่มีโอกาส กลับไทย แต่มีความจำเป็นต้องมีใบขับขี่ไทย เพราะมีไว้เพื่อดำเนินการต่อใบขับขี่สากล พอจะมีวิธีการใดๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  Rungtawee.worldwide@Gmail.com

 30. วันจดทะเบียน 19 กพ. 2549 ผมทำสมุดรถหาย เลย ทำเรื่องขอสมุดใหม่ ได้มานานหลายปีแล้ว
  วันนี้ มาดูสมุดรถ วันที่ครอบครองรถ เจ้าหน้าที่ ไม่ระบุให้ ทำยังไงดีครับ

 31. ใบขับขี่หนูหมดตั้งแต่8 มกราคม2556 อย่างนี้ขาด3ปียังคะ

  1. ใช่ครับ เกิน 3 ปีแล้ว ต้องทำใหม่หมดเลย ทั้งสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ ตรวจร่างกาย ฯลฯ

 32. พี่คะ คือใบขับขี่จักรยานยนต์จะหมดเดือนหน้านี้คะ แต่ยังไม่ได้ไปต่อ แบบนี้จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ไหมคะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ

  ขอบคุณคะ

Leave a Reply