Lake Effect Snow คืออะไร ?

Lake-Effect Snow Components
Lake-Effect Snow Components

ระยะหลังๆ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารรอบโลกเท่าไหร่ แต่เพิ่งจะเห็นข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศจากฟากฝั่งทวีปอเมริกา ก็พบว่า เกิดเหตุพายุหิมะพัดถล่มอีกแล้ว แล้วในข่าวก็อ้างอิงไปถึงคำๆ หนึ่ง คำนั้นคือคำว่า “Lake Effect Snow”

เอาล่ะสิ จากช่วงต้นปี พายุหิมะก็พัดถล่มอเมริกาไปรอบนึงแล้ว จากพิษภัยของ Polar Vortex แต่เที่ยวนี้ มีคำใหม่เกิดขึ้นคือ Lake Effect Snow ตามประสาคนช่างสงสัย ว่า Lake Effect Snow นี่มันคืออะไรกันนะ แล้วมันเกิดจากอะไร ทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น เลยเกิดฉันทะ ค้นคว้าหาข้อมูลดู ได้ข้อมูลมาดังนี้ (แต่ออกตัวแรงๆ ก่อนเลยว่า ผมไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยา หรือนักวิชาการใดๆ แค่มีความสนใจในทุกๆ ศาสตร์ ดังนั้นอาจมีข้อผิดพลาดในบทความนี้ หากมีผู้ใดเสนอแนะข้อคิดเห็นก็พร้อมรับฟัง และปรับปรุงแก้ไขตลอดครับ)

Continue reading “Lake Effect Snow คืออะไร ?”

แผนผังรถไฟฟ้าทั้งระบบในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

แผนผังรถไฟฟ้าทั้งระบบในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
แผนผังรถไฟฟ้าทั้งระบบในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด

คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด
คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด

เมื่อวานไปรอแฟนที่ร้านหมอฟัน แถวๆ ปิยรมย์ สุขุมวิท ระหว่างนั่งรอ ก็หยิบหนังสือมาอ่าน เลือกหนังสือชื่อประมาณว่า “ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์ อตุโล” เป็นข้อธรรมะที่หลวงปู่ดูลย์ได้เคยพูดสั่งสอนลูกศิษย์ ในหลายๆครั้ง เปิดพลิกหน้าไปมา ก็เจอหน้าหนึ่ง แล้วก็ข้อความปิดท้ายว่า

คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์ เพราะความคิด

เป็นเรื่องจริงนะ คนเรา มีความทุกข์เพราะความคิด คิดเยอะ คิดมาก ก็ฟุ้งซ่าน พอประสบกับสิ่งที่ไม่รัก ไม่พอใจ ก็เป็นทุกข์ พอไม่ได้อะไรอย่างใจ ก็เป็นทุกข์ พอมีผัสสะผ่านเข้ามา ไปขุดคุ้ยอาสวะในสัญญา ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เกิดเวทนา (ความรู้สึก) เกิดภพ เกิดชาติ เกิดวิญญาณ ชรา มรณะ สุดท้ายก็เป็นทุกข์ ตกอยู่ภายใต้อวิชชาทั้งหลาย

มันก็เป็นหนึ่งใน หลักปฏิบัติของปฏิจจสมุปปบาท

ทั้งหลายทั้งปวง มันก็เกิดจากความคิดของเรานั่นล่ะ … ความจริงแล้ว เราคิดได้นะ แต่ให้เอาปัญญาไปดู ไม่ต้องไปกำกับอะไรมันทั้งนั้น ดูให้รู้ ว่าจิตคิดอะไรอยู่ จิตกำลังคิดอะไร เกิดอะไรขึ้นมาจากความคิดนั้น พอมันตั้งอยู่ มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วมันดับไปด้วยอะไร

เหมือนที่ท่านพุทธทาส สั่งสอนหลักธรรมเรื่อง “จิตว่าง” อยู่เรื่อยๆ ความคิดเกิดขึ้นได้ แต่ปล่อยให้มันคิดไปเถอะ