คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด

คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด
คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด

เมื่อวานไปรอแฟนที่ร้านหมอฟัน แถวๆ ปิยรมย์ สุขุมวิท ระหว่างนั่งรอ ก็หยิบหนังสือมาอ่าน เลือกหนังสือชื่อประมาณว่า “ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์ อตุโล” เป็นข้อธรรมะที่หลวงปู่ดูลย์ได้เคยพูดสั่งสอนลูกศิษย์ ในหลายๆครั้ง เปิดพลิกหน้าไปมา ก็เจอหน้าหนึ่ง แล้วก็ข้อความปิดท้ายว่า

คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์ เพราะความคิด

เป็นเรื่องจริงนะ คนเรา มีความทุกข์เพราะความคิด คิดเยอะ คิดมาก ก็ฟุ้งซ่าน พอประสบกับสิ่งที่ไม่รัก ไม่พอใจ ก็เป็นทุกข์ พอไม่ได้อะไรอย่างใจ ก็เป็นทุกข์ พอมีผัสสะผ่านเข้ามา ไปขุดคุ้ยอาสวะในสัญญา ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เกิดเวทนา (ความรู้สึก) เกิดภพ เกิดชาติ เกิดวิญญาณ ชรา มรณะ สุดท้ายก็เป็นทุกข์ ตกอยู่ภายใต้อวิชชาทั้งหลาย

มันก็เป็นหนึ่งใน หลักปฏิบัติของปฏิจจสมุปปบาท

ทั้งหลายทั้งปวง มันก็เกิดจากความคิดของเรานั่นล่ะ … ความจริงแล้ว เราคิดได้นะ แต่ให้เอาปัญญาไปดู ไม่ต้องไปกำกับอะไรมันทั้งนั้น ดูให้รู้ ว่าจิตคิดอะไรอยู่ จิตกำลังคิดอะไร เกิดอะไรขึ้นมาจากความคิดนั้น พอมันตั้งอยู่ มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วมันดับไปด้วยอะไร

เหมือนที่ท่านพุทธทาส สั่งสอนหลักธรรมเรื่อง “จิตว่าง” อยู่เรื่อยๆ ความคิดเกิดขึ้นได้ แต่ปล่อยให้มันคิดไปเถอะ

One Reply to “คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด”

  1. เขียนอธิบายได้ดีครับ เข้าใจได้ง่ายทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณครับ

Leave a Reply