ซ่อน Context Menu เวลาคลิกขวาบนหน้าเว็บ

How to hidden the context menu when right clicking on web pages. วิธีการซ่อนเมนู เมื่อคลิกขวาบนหน้าเว็บไซต์

ป้องกันการ Copy Paste ข้อความ

How to prevent user to copy and paste content from your web pages. วิธีการป้องกันไม่ให้ user ทำการ copy paste ข้อความบนหน้าเว็บไซต์