การออกเสียง การนับตัวเลข ในภาษาจีน สำเนียงแต้จิ๋ว

ประเดิมบทความที่เกี่ยวกับ ภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่ถือว่าเป็นภาษาของบ้านของผมเลย เพราะว่า อากง กับอาม่า ได้อพยพมาตั้งรกรากที่ประเทศไทย และเราก็คือลูกหลานของคนจีนแต้จิ๋วนั่นเอง พอสิ้นบุญอากงและอาม่าไป ภาษาจีนแต้จิ๋วในบ้านก็ใช้งานน้อยลง ทุกวันๆ ดังนั้นผมจึงเกรงว่า ปล่อยไปนานๆ มันจะเลือนหายไปซะ จึงมาปัดฝุ่นทบทวนตัวเองไปด้วย

ถ้าพูดถึง ภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่มักจะหัดออกเสียงกัน คำแรกๆ ถ้าไม่ใช่ประโยค “กินข้าวหรือยัง? (เจียะ ปึ่ง บ่วย)” ก็ต้องเป็นการนับตัวเลขนี่ล่ะ ฉะนั้นจึงมาดูกันว่า การออกเสียงในภาษาีจีน สำเนียงแต้จิ๋ว กับการนับตัวเลขนั้น เขาออกเสียงกันยังไง

Continue reading “การออกเสียง การนับตัวเลข ในภาษาจีน สำเนียงแต้จิ๋ว”

汉语拼音, PINYIN, พินอิน

เนื่อง จากตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรที่มาจากภาพวาดและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นตัว อักษรจีนในปัจจุบัน โดยแต่ละขีด แต่ละเส้นของตัวอักษรจีนไม่สามารถนำมาผสมกันแล้วออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระบบการออกเสียงสัทอักษรภาษา จีน (พินอิน拼音) ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก International Phonetic Alphabets เพื่อช่วยในการอ่านออกเสียงตัวอักษรจีนนั้น ๆ หากเทียบกับภาษาไทยแล้ว ระบบสัทอักษรจีนหรือพินอินนั้นมิได้ยากอย่างที่คิดเลย ภาษาไทยเรามีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ สัทอักษรจีนก็มีเช่นกัน

汉语拼音

Continue reading “汉语拼音, PINYIN, พินอิน”