การคำนวณปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน

February 29ผ่านเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2555 มาร่วม 15 วันละ.. เลยอยากจะรู้ว่า ปีไหนที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันบ้างนะ (ภาษาไทยเรียกว่า ปีอธิกสุรทิน)

ตามที่เรารู้ๆ กันคือ ทุกๆ 4 ปีนั้น เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน ซึ่งความจริงก็ถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากในแต่ละปีนั้น โลก (The Earth) ของเรานั้น หมุนรอบวงโคจรของตัวเอง เป็นระยะเวลา 365.242374 วัน (1 ปีกับอีก 5 ชั่วโมง 49 นาที 12 วินาที) แต่ในทางปฏิบัตินั้น เราอนุมานกันเอาว่า 1 ปีเท่ากับ 365 วัน (โดยปกติ) แต่ความเป็นจริงแล้ว ในส่วนที่มันเกินๆ มานี่ล่ะ ที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น หากไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง จะทำให้ฤดูกาล และเทศกาลบางอย่างผิดเพี้ยนไป (เช่น เทศกาลอีสเตอร์)

ดังนั้น เหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักกฎหมาย นักการเมือง และแต่ละนักที่อยากเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ร่วมกันกำหนดให้ชดเชยวันที่ขาดหายไปเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ โดยประวัติศาสตร์การสังคายนาปฏิทินนั้นมีมานานมากๆ ตั้งแต่ยุคจูเลียส ซีซาร์ (46 ปีก่อนคริสตกาล) เรียกว่า Julian Calendar แต่ต่อมาก็มีปรับกันอีกหลายหนจนกระทั่งยุคของสมเด็จพระสันตปาปาเกรกอรี่ที่ 13 (Pope Gregory XIII) ปรับปรุงใหม่จนได้ปฏิทินที่เรียกว่า Gregorian Calendar ดังเช่นปัจจุบัน Continue reading “การคำนวณปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน”